3 มีนาคม  2559  เวลา

ผศ.ดร.เสรี  ธรรมอาสา  ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ได้เข้าเยี่ยมและนำกระเช้าของขวัญมามอบให้ท่านองคมนตรี   พลเอก  พิจิตร  กุลละวนิชย์ ที่บ้านพักและได้ขอพรจากท่าน,ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงดี